Tàu điện chạy bằng hydro của Trung Quốc

Chuyện lạ 10:47 - 21/3

Trung Quốc giới thiệu tàu điện được cung cấp nhiên liệu bằng hydro đầu tiên trên thế giới.