VnExpress

Cơ chế hoạt động của vitamin trong cơ thể

Chúng ta không cần nạp quá nhiều vitamin mỗi ngày vì cơ thể như kho lương thực có cơ chế lưu trữ khá đầy đủ những vitamin cần thiết.
Sức khỏe  11:28 - 25/3
 
 
 Tags

dinh dưỡng

sức khỏe

vitamin

 
vnexpress